Gå til hovedlaget.

Inderøy ski og skiskyting:

Karusellrennet 5 februar

Karusellrenn nr 4, sprint i klassisk stil ble avviklet på Petter Northug stadion torsdag kveld. Bokstavværet Ole som er på vei klarte ikke å ødelegge vinterføret og rennet ble avviklet under gode forhold. I alt 48 løpere gikk uten tid og 26 på tid. Samtlige gikk prolog og deretter et heat. Stor innsats og entusiasme blant skiløpere, publikum og en meget god speaker Vidar Skevik. Navnelister og resultatlisten vil bli lagt ut på inderoyil.no.

Alle karusellrenn er nå gjennomført. Premieutdeling vil bli avholdt på Malihaugen senere i vinter. Takk til alle deltagere for flott innsats og takk til alle foreldre for god hjelp under arrangementene.

Husk lysløyperennet onsdag 11.2.

Klubbmesterskapet torsdag 29. januar

Torsdag 29.1.15 ble årets klubbmesterskap på ski i Inderøy gjennomført på Petter Northug stadion. Mesterskapet ble gjennomført i fristil. Takket være løypekjørere Steinar Gran og Jens Herstad fikk vi flotte forhold tross mildvær de siste dagene.  I alt 67 barn og unge fra 4 til 15 år stilte til start. Stor innsats i løypene. I kveld var alle klubbmestere!

Karusellkomiteen vil benytte anledningen til å rette en stor takk til foreldre og andre skiinteresserte som stiller opp og hjelper til slik at vi får gjennomført skirennene. Vel møtt til karusellrenn nr. 4 som går av stabelen torsdag 5.2.14!

Karusellkomiteen.

Telenor-karusellen 2015

Det nærmer seg skigruppas årlige skikarusell. Vi ser frem til mange fine skikvelder på vår flotte nye stadion. Karusellen er sponset av Telenor. Styret i skigruppa har utnevnt en komité som ansvarlig for organisering av skikarusellen 2015. Som tidligere betyr ikke dette at komiteen skal gjøre alt arbeidet selv, men ha ansvar for arrangement, oversikt og delegere arbeidsoppgaver. Det er nå gjort. I skigruppa er vi i den heldige situasjon at det er mange som er villige til å være med på å dra lasset.

Praktisk informasjon: Påmelding, praktisk informasjon, arbeidsoppgaver/ansvar/personell.


Rennavvikling:
Det arrangeres til sammen 4 renn. Hovedmålsettingen med karusellrennene er at flest mulig barn og ungdommer får lyst til å være med. Alle (både de over og under 10 år), får mulighet til å velge om de vil gå på tid eller ikke.

Rennene arrangeres etter følgende oppsett:
Torsdag 8. jan: Friteknikk
Tirsdag 20.jan Friteknikk med cross
Torsdag 29.jan: Klassisk. Klubbmesterskap
Torsdag 5.feb: Friteknikk sprint med cross

NB! Endringer kan skje på kort varsel ved vanskelige snøforhold eller steng kulde. Informasjon vil bli lagt ut her eller Inderøy IL ski/skiskyting på facebook. 

Påmelding og starttider
Påmelding fra kl 1730 i klubbhuset på Stadion. Alle som ikke skal gå på tid får utdelt startnummer ved påmelding. Alle skal melde seg på for hvert renn. For alle løpere uten tidtaking avvikles løpene mellom kl. 18.00 og 18.30 og deltagerne starter etter hvert som man har fått startnummer.

For løpere med tidtaking vil startnummer og brikker bli delt ut ved opprop ved klubbhuset kl 1825. Første startende er kl 1845.

De som er 6 år og yngre går så mange runder (a 200 m) som de vil. 7-10 år går 1 km, 11-12 år går 2 km, 13-14 går 3 km mens de som er eldre går 5 og 10 km (voksne kan også gå kortere – det viktigste er å delta). Fra 7 år og oppover vil det bli tatt tid på de som ønsker det.  Det er ingen rangering på tid på de yngste årsklassene (7-10år).

STARTKONTINGENT og PREMIERING
- Startkontingenten er kr. 150 og dekker alle 4 renn.
- Startkontingent betales ved start som en engangssum.
- Det gis ikke rabatt ved deltagelse i færre enn 4 renn.
- Kontingenten skal dekke premiering til alle deltagere og arrangementskostnader. Eventuelt overskudd går til drift av skigruppa.

Det blir regna ut resultatliste fra og med klasse 12 år både for hvert renn og sammenlagt, da for de 3 beste plasseringene.

Klubbmesterskapet premieres med medaljer til de 3 beste.